На 03.11.2015г. в Административен съд – гр. Шумен е постъпила жалба от Филиз Ведат Акиф, от с. Хитрино, против Решение от 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Хитрино.

  

 

На 03.11.2015г. в Административен съд – гр. Шумен е постъпила жалба от Елена Миленова Стефанова, от с. Хитрино, против Решение от 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Хитрино.

  

 На 03.11.2015г. в Административен съд – гр. Шумен е постъпила жалба от Тефик Али Хасан, от с. Тодор Икономово, в качеството му на кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ, против Решение № 126 от 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ - Каолиново за избиране на общински съветници в Община Каолиново.

  

 

На 03.11.2015г. в Административен съд – гр. Шумен е постъпила жалба от Димитър Георгиев Серафимов, в качеството му на кандидат за общински съветник, издигнат от Коалиция Реформаторски блок, и Росен Симеонов Станчев, в качеството му на кандидат за общински съветник, издигнат от Коалиция Реформаторски блок, против Решение № 372 от 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Шумен.

  

 

 

На 02.11.2015г. в Административен съд – гр. Шумен е постъпила жалба от Маргарита Жекова Великова, в качеството `и на кандидат за общински съветник в местни избори 2015г., против Решение от 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Хитрино.

 

 

 

На 02.11.2015г. в Административен съд – гр. Шумен е постъпила жалба от Филиз Ведат Акиф против Решение от 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Хитрино. Акиф обосновава правния си интерес с факта, че е кандидат за общински съветник в местни избори 2015г.