На 09.12.2016г. Административен съд – гр. Шумен организира Ден на отворените врати.

 

Шуменският административен съд, в съдебно заседание от 25.05.2016г., одобри споразумение между „Нетуоркс - България” ЕООД и кмета на Община Шумен, постигнато по повод образуваното по жалба на „Нетуоркс - България” ЕООД административно дело № 91 по описа за 2016г. на съда с предмет оспорване на Заповед № РД-25-179/08.02.2016г. на кмета на Община Шумен, с която на осн. чл. 225а, ал. 1 от Закона за устройство на територията е наредено наличната въздушна оптична кабелна мрежа, преминаваща по съществуваващата стълбовидна мрежа НН на „Енерго Про Мрежи” АД – Варна, по дървета и сгради, да бъде премахната доброволно за сметка на извършителя и е определен 15-дневен срок за доброволно премахване, считано от датата на обявяването на заповедта.

 

 

 

На официална церемония, състояла се на 22.04.2016 г., тържествено беше открита новата сграда на Административен съд Шумен.

 

 

На 22 април 2016г. в 16,00 ч. официално ще бъде открита реновираната сграда на Административен съд Шумен. На събитието са поканени Министър-председателят на Република България г-н Бойко Борисов, Председателят на ВАС г-н Георги Колев, Министърът на правосъдието, представители на Висшия съдебен съвет, председатели на административни съдилища в Република България, Кметът на Община Шумен, Областният управител на Шумен.

 

 

Шуменският административен съд запазва постигнатите в предходни години много добри резултати по отношение бързината в правораздаването  и качеството на постановените съдебни актове.

 

 

Среща с представители на медиите за представяне на Отчет за дейността на Административен съд Шумен за 2015г.