По повод проведените местни избори за общински съветници и кметове на населени места, в Административен съд – гр. Шумен бяха образувани 12 изборни дела, с предмет оспорване законосъобразността на решения на Общинските избирателни комисии, както следва: административно дело № 211/2015г., № 212/2015г., № 213/2015г., № 214/2015г., № 215/2015г., № 217/ 2015г., № 218/2015г., № 219/2015г., № 220/2015г., № 221/2015г., № 222/2015г. и № 227/2015г.

 

С решение от 19.11.2015г., постановено по административно дело № 227/2015г. по описа на Административен съд – гр. Шумен, съдът потвърди Решение № 408 от 01.11.2015г. на Общинска избирателна комисия Шумен за избиране на кмет на кметство Мадара. Решението подлежи на касационно обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

 

С решение от 17.11.2015г., постановено по административно дело № 222/2015г. по описа на Административен съд – гр. Шумен, съдът потвърди Решение № 372 от 26.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия Шумен за избиране на общински съветници при Община Шумен.  Решението подлежи на касационно обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

 

 С определение от 12.11.2015г. на Шуменския административен съд, постановено по административно дело № 213/2015г. по описа на съда, е оставена без разглеждане жалбата на Елена Миленова Стефанова, в качеството `и на кандидат за общински съветник в Общински съвет – с. Хитрино, против Решение от 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Хитрино, а производството по дело № 213/2015 е прекратено.

 

 

 

 С определение от 12.11.2015г. на Шуменския административен съд, постановено по административно дело № 214/2015г. по описа на съда, е оставена без разглеждане жалбата на Филиз Ведат Акиф, в качеството `и на кандидат за общински съветник в Общински съвет – с. Хитрино, против Решение от 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Хитрино, а производството по дело № 214/2015 е прекратено.

 

 

 

 С определение от 12.11.2015г. на Шуменския административен съд, постановено по административно дело № 215/2015г. по описа на съда, е оставена без разглеждане жалбата на Маргарита Жекова Великова, в качеството `и на кандидат за общински съветник в Общински съвет – с. Хитрино, против Решение от 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Хитрино, а производството по дело № 215/2015 е прекратено.