Шуменският административен съд запазва постигнатите в предходни години много добри резултати по отношение бързината в правораздаването  и качеството на постановените съдебни актове.

 

 

Среща с представители на медиите за представяне на Отчет за дейността на Административен съд Шумен за 2015г.

 

 

На 12.02.2016 година се проведе общо събрание на съдии и служители от Административен съд – Шумен, на което се представи отчет за дейността на съда през изминалата 2015г.

 

 

 

Гости на събранието бяха съдия Боян Магдалинчев – заместник председател на Върховния административен съд и ръководител на Втора колегия, представители на Окръжен съд Шумен, Окръжна прокуратура Шумен, Районен съд Шумен, Районен съд Велики Преслав и Районен съд Нови пазар.

 

 Във връзка със Заповед № РД-08-15 от 27.01.2016г. на председателя на Административен съд – гр. Шумен, Ви уведомяваме, че в периода 04.02.2016г. - 12.02.2016г. ще се осъществи поетапно преместване на Административен съд – гр. Шумен в предвидената за съда административна сграда, находяща се на бул. „Славянски” № 64, вх. 1, ет. 2 и ет. 3.

 

 

   Съдебните заседания от 08.02.2016 г. ще се провеждат в сградата находяща се на бул. „Славянски” № 64, вх. 1, ет. 2.

 

Във връзка с преместването са възможни временни затруднения в дейността на обслужващите граждани звена от структурата на съда, за което молим да ни извините.

 

 

 

Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията