Отлични резултати по отношение срочност и бързина в правораздаването отчитаШуменският административен съд в работата си и през 2014 г.

 Шуменският административен съд приключи 91% от общия брой дела за разглеждане през 2014г.

 Общият брой дела за разглеждане през 2014г. в Шуменския административен съд е 718 бр., от които 655 броя са приключени към 31.12.2014г.

През отчетния период новообразуваните дела са 640 бр., в това число 221бр. първоинстанционни и 419 бр. касационни административни дела.

Брифинг по повод ОТЧЕТ за дейността на шас за 2014г. (покана за журналисти)

    На 28 януари 2015г. (сряда), от 11:00 часа в Административен съд – гр. Шумен, ул. Адам Мицкевич №1, ет.4, ще се проведе брифинг за представителите на медиите в региона.

    На срещата журналистите ще бъдат информирани за дейността на Шуменския административен съд през 2014 година.