На 03.11.2015г. в Административен съд – гр. Шумен е постъпила жалба от Росен Симеонов Станчев, в качеството му на кандидат за общински съветник, издигнат от Коалиция Реформаторски блок, и Димитър Георгиев Серафимов, в качеството му на кандидат за общински съветник, издигнат от Коалиция Реформаторски блок, против Решение № 372 от 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Шумен.

 

 

 

С определение от 04.11.2015г. на Шуменския административен съд, постановено по административно дело № 217/2015г. по описа на съда, е оставена без разглеждане жалбата на Димитър Георгиев Серафимов, в качеството му на кандидат за общински съветник, издигнат от Коалиция Реформаторски блок, и Росен Симеонов Станчев, в качеството му на кандидат за общински съветник, издигнат от Коалиция Реформаторски блок, против Решение № 372 от 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Шумен, и е прекратено производството по делото.

 

 

 

На 03.11.2015г. в Административен съд – гр. Шумен е постъпила жалба от Филиз Ведат Акиф, от с. Хитрино, против Решение от 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Хитрино.

  

 

На 03.11.2015г. в Административен съд – гр. Шумен е постъпила жалба от Филиз Ведат Акиф, от с. Хитрино, против Решение от 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Хитрино.

  

 

На 03.11.2015г. в Административен съд – гр. Шумен е постъпила жалба от Елена Миленова Стефанова, от с. Хитрино, против Решение от 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Хитрино.

  

 На 03.11.2015г. в Административен съд – гр. Шумен е постъпила жалба от Тефик Али Хасан, от с. Тодор Икономово, в качеството му на кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ, против Решение № 126 от 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ - Каолиново за избиране на общински съветници в Община Каолиново.