Административен съд – Шумен насрочи делото, образувано по жалба на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД срещу Решение на Главен директор на ГД ОПОС и ръководител на управляващия орган по ОП „Околна среда 2014-2020г.“

  

За 14.01.2021г. е насрочено заседанието по административно дело № 438/2020г. по описа на Административен съд – Шумен, инициирано по жалба на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД срещу Решение за налагане на финансова корекция по Договор № ДОП-17/28.09.2020г. на стойност 897 000,00лв., издадено от Главен директор на ГД ОПОС и ръководител на управляващия орган по ОП „Околна среда 2014-2020г.“

 

Делото ще се разгледа в 11.00 часа.