Административен съд – Шумен насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание жалбата на Кмета на Община Шумен против Решение № 166 по Протокол №10/25.06.2020 г. на Общински съвет - град Шумен

     Административно дело № 292/2020г. по описа на Административен съд – Шумен е инициирано от Кмета на Община Шумен. Предмет на оспорване е Решение № 166 по Протокол №10/25.06.2020 г. на Общински съвет - град Шумен. С оспорения акт е потвърдено Решение № 161 по Протокол № 9/04.06.2020г. на Общински съвет – Шумен, с което е прието Кметът на Община да организира закупуването на нивомер с възможност за онлайн излъчване на дании в размер до 5000 лева, да организира безпрепятствен достъп до водовземната кула за поставяне и поддръжка на нивомера, като данните за показанията на нивомера бъдат общодостъпни на сайта на Община Шумен.

     Жалбоподателят сочи, че Общинският съвет не е компетентен да приема такъв акт и в нарушение на закона на кмета са възложени задължения за действия, каквито правомощия той няма. Поради това се отправя искане за прогласяване на нищожността му или за отмяната му поради неговата незаконосъобразност.

     Съдебното заседание по делото е насрочено за 25.08.2020г. от 14.15ч.