АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ШУМЕН

ЗАПОВЕД

№ РД–11–110

Шумен, 26.05.2020 г.

 

   На основание чл.93, ал.1 и ал.2 от Закона за съдебната власт, Решение по протокол №16 от заседание на Съдийската колегия към Висш съдебен съвет София, проведено на 19.05.2020 г., с което се изменят приетите Правила и мерки за работа на съдилища в условия на пандемия

НАРЕЖДАМ:

      І.При дела със значителен обществен и/или медиен интерес и по решение на съдебния състав, в съдебните зали могат да се допускат журналисти след предварителна заявка, при стриктно спазване на указанията на здравните органи за ограничаване на заболяването.

     ІІ.Заявките се подават на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. най-късно до 12:00 часа на деня предхождащ съдебното заседание.

     ІІІ.След получаване на заявка пресаташето на съда незабавно я докладва на председателя на съдебния състав.

     ІV.След произнасяне на съдебния състав по направената заявка, пресаташето на съда незабавно информира заявителя за решението на съдебния състав.

     V.При решение на съдебния състав за допускане на журналисти до заседание по делото, списък с имената на допуснатите се предоставя на съдебната охрана.

     VІ.При решение на съдебния състав за недопускане на журналисти до заседание по делото, на заявителите се изпраща съдебния протокол от проведено заседание, незабавно след подписването му.

 

     Настоящата заповед да се сведе незабавно до знанието всички магистрати, съдебния помощник – изпълняващ длъжността „Пресаташе“ на Административен съд Шумен за сведение и изпълнение, и да се публикува на интернет страницата на съда.

 

                                                                    Адм. ръководител на Адм. съд – Шумен:

                                                                                                                                  /Росица Цветкова/