Административен съд Шумен преустановява провеждането на открити съдебни заседания за периода от 16.03.2020г. до 13.04.2020г.

Със Заповед на Председателя на Административен съд Шумен се нарежда преустановяване провеждането на открити съдебни заседания, с изключение на делата за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец, за периода от 16.03.2020г. до 13.04.2020г. Насрочените в горепосочения период открити съдебни заседания ще бъдат отсрочени най-късно в срок до два месеца.

В зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост срокът може да бъде удължен, за което ще бъде издадена нова заповед.

 

Заповед на Председателя на Административен съд Шумен ЗАПОВЕД № РД–11–65 Шумен, 16.03.2020 г.

Заповед на Председателя на Административен съд Шумен ЗАПОВЕД № РД–11–71 Шумен, 30.03.2020 г.