Административен съд Шумен ще разгледа на 13.01.2020г. жалбата на Религиозна институция „Свидетелите на Йехова в България“ срещу разпоредби от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен

 

Религиозна институция „Свидетелите на Йехова в България“ е оспорила пред Административен съд Шумен текстовете от Наредба № 1 на общински съвет – Шумен, с които се забранява извършването на религиозни обреди и служби и предоставяне на помещения за това в културни институти, училища, младежки и детски обекти за нетрадиционните според Конституцията на Република България и Закона за вероизповеданията религии; извършването на религиозна пропаганда по домовете на гражданите, като се забранява на фирми и сдружения, регистрирани според българското законодателство да осъществяват на разстояние по малко от 400 м. от детските обекти, учебни заведения и културни институти публична религиозна дейност в нетрадиционните според Конституцията на Република България и Закона за вероизповеданията религии.

Оспорените разпоредби първоначално са били предмет на разглеждане по административно дело № 205/2017г. по описа на Административен съд Шумен, който е обявил съответните разпоредби от общинската наредба за нищожни.

Решениено на съда е отменено с решение № 11748/07.08.2019г. по административно дело № 14447/2017г. по описа на Върховния административен съд, като делото е върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав от Административен съд Шумен.

По този повод е образувано и административно дело № 397/2019г., което ще бъде разгледано в открито съдебно заседание на 13.01.2020г. от 09.30 часа.