Административен съд Шумен потвърди Решение № 132 по Протокол №25/03.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Каолиново за обявяване на избран за кмет на кметство Тодор Икономово на втори тур Ш.И.И., издигнат от издигнат от ПП „Движение за права и свободи“.

 

Съдебното производство по административно дело № 545/2019г. е образувано по жалба на Т.А.Х., срещу Решение № 132 по Протокол № 25 от 03.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Каолиново, за обявяване избран за кмет на кметство с. Т. Икономово. С оспореното решение, въз основа на получените данни от протоколите на СИК, ОИК – Каолиново е обявила за избран за кмет на кметство Т. Икономово на втори тур Ш.И.И., издигнат от ПП „ДПС“, получил най-много действителни гласове.

За да отхвърли оспорването, инициирано от Т.А.Х., съдебният състав е приел, че при произвеждане на избора за кмет на кметство Т. Икономово не са допуснати нарушения в изборния процес, които да доведат до изборен резултат, различен от обявения в оспорваното решение. При служебно извършената проверка за законосъобразност на Решение № 132 по Протокол №25/03.11.2019 г.  на ОИК - Каолиново, съдът приема, че същото е издадено от компетентен орган – Общинска избирателна комисия – Каолиново, при спазване на административно – процесуалните правила, регламентирани в ИК, в съответствие с материалния закон и неговата цел, поради което е потвърдил Решението на ОИК – Каолиново.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България.

 

Пълният текст на съдебния акт е поместен в сайта на съда.