Административен съд Шумен остави без разглеждане искането на Политическа партия „Атака“  за оспорване на верността на Протоколи на СИК - с. Мадара за избора на Кмет на Община Шумен и Общински съвет Шумен и претенцията за ново преброяване на резултатите

 

Политическа партия „Атака“ е депозирала жалба до Административен съд – Шумен, с която се оспорва верността на Протоколи на СИК № 112 -  с. Мадара и № 113 - с. Мадара за избора на Кмет на Община Шумен и Общински съвет Шумен и се иска ново преброяване на резултатите в присъствието на всички заинтересовани участници в изборите.

За да остави без разглеждане обжалването, съдебният състав е посочил, че самостоятелно оспорване верността на протоколи и искане за ново преброяване на резултати от избори е недопустимо за разглеждане поради липсата на акт, подлежащ на самостоятелно оспорване. Съдът е приел, че Изборният кодекс /чл. 459, ал. 1/ предвижда изрично, че могат да бъдат обжалвани само Решенията на ОИК за определяне на резултатите от изборите, което не се прави с депозираната жалба на ПП „Атака“.

Решаващият състав е констатирал още, че е налице още една предпоставка за недопустимост на производството, тъй като в съда е образувано административно дело № 531 от 2019г. по жалба от същата политическа партия срещу Решение на ОИК за избор на Кмет на Община Шумен и общински съветници в Общински съвет Шумен с искане за преброяване на резултатите и посочени нарушения в с. Мадара, описани и в процесната жалба.

Воден от тези свои съображения съдът е прекратил производството по административно дело № 529/2019г. по описа на съда.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България.