Административен съд Шумен отмени Решение на Общинска избирателна комисия – Нови пазар, с което е заличена регистрацията на Х. С. А. като кандидат за общински съветник в Община Нови пазар, предложен от ПП „ГЕРБ“

 

С Решение №106 от 03.10.2019г. на ОИК – Нови пазар е и е заличена регистрацията на Х. С. А. като кандидат за общински съветник в Община Нови пазар, предложен от ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. в община Нови пазар, като е анулирано и издаденото му удостоверение. Решението на ОИК – Нови пазар е издадено след получено съобщение от ЦИК, в което е посочено, че кандидатът за общински съветник не отговаря на условията по т. 1 от Решение №966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, а именно, да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е на територията на съответния избирателен район към 26.04.2019г.

За да отмени решението на ОИК – Нови пазар съдът е констатирал, че Х. С. А. е с постоянен адрес в град Нови пазар, както и че със заповед на компетентния орган, определен в чл. 92, ал. 1 Закона за гражданската регистрация е заличена регистрацията му по настоящ адрес в град Варна, считано от месец февруари 2018г. С факта на заличаването на регистрацията по настоящ адрес по силата на закона бива възстановен предходния настоящ адрес, който се е намирал в град Нови пазар. Съдът е констатирал още, че в периода от заличаването на настоящия му адрес до 01.10.2019г., когато са били подадени документи от лицето за регистрация на настоящ адрес, Х. А. не е имал друг настоящ адрес извън страната.

Това е мотивирало съда да приеме, че кандидатът отговаря на изискванията на Изборния кодекс, поради което е отменил обжалваното решение на Общинската избирателна комисия и е върнал преписката за процедиране, съобразно дадените указания.

Решението е окончателно.