Административен съд Шумен насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание жалбата на ПП „ГЕРБ“ срещу Решение на ОИК – Нови пазар

 

В Административен съд Шумен е постъпила жалба, депозирана от ПП „ГЕРБ“ срещу Решение № 106 от 03.10.2019г. на ОИК – Нови пазар, Област Шумен, с което е заличена регистрацията на Х. С. А. като кандидат за общински съветник в Община Нови пазар, предложен от ПП ГЕРБ.

По този повод е образувано административно дело № 497/2019г. по описа на съда. С разпореждане на съдията – докладчик е указано на ОИК – Нови пазар да представи заверен препис на всички доказателства, част от административната преписка по постановяване на оспореното решение, което е сторено с придружително писмо от 11.10.2019г.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 11.10.2019г. от 14.00 часа.