Административен съд Шумен остави без разглеждане жалбите на Политическа партия „Движение за права и свободи“ и Н. O. А. срещу решения на Общинска избирателна комисия – Венец за регистриране на кандидати за кметове на кметства в Община Венец

 

Административен съд Шумен е сезиран с четири жалби, депозирани от Политическа партия „Движение за права и свободи“ и от Н. О. А. - кандидат за кмет на Община Венец, насочени срещу решения на Общинска избирателна комисия – Венец за регистриране на кандидати за кметове на кметства в Община Венец, по повод на които са образувани четири административни производства с номера 488, 489, 490 и 491 по описа на съда.

В жалбите са изложени твърдения, че решенията на ОИК са били постановени при нарушение на административно-производствените правила след изтичане на преклузивния срок за подаване на документи за регистрация на кандидати, което налага тези актове да бъдат отменени, а преписките бъдат върнати на ОИК със задължителни указания.

Съдът е констатирал, че процесните решения на ОИК са били обжалвани от Политическа партия „Движение за права и свободи“ и от Н. О. А. пред Централна Избирателна Комисия /ЦИК/, която е постановила решения за отхвърляне на жалбите. В мотивите си съдът е посочил, че жалбоподателите не са адресати на решенията на ОИК - Венец, издадени в едностранни охранителни производства, което изключва техен правен интерес от оспорването. Съдът е посочил още, че атакуваните решения на ОИК – Венец за регистрация на кандидати за кметове за кметства са изключени от контрола, осъществяван от Централната избирателна комисия и от оспорване им пред административен съд, като на обжалване съгласно Избирателния кодекс /чл. 417 от ИК/ биха подлежали единствено отказите, но не и решенията, с които са уважени подадени заявления за регистрация на кандидатски листи.

По тези съображения жалбите на Политическа партия „Движение за права и свободи“ и Н. А. са оставени без разглеждане, а образуваните производства са прекратени.

Определенията на съда са окончателни.

Пълният текст на съдебните актове е поместен на сайта на съда.