Ученици от ХІ клас от СУ "Панайот Волов" град Шумен посетиха Административен съд – Шумен на 12.06.2019 и се запознаха с основните принципи и начала, заложени в Конституцията на Република България

          Образователната среща между ученици от ХІ клас на СУ "Панайот Волов"  – Шумен и представители на Административен съд – Шумен се проведе в изпълнение на програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие”. Пред присъстващите бяха представени актуални въпроси относно същността на Конституцията като върховен закон, уреждащ устройството на държавното управление в Република България. Акцент в хода на обучението бе поставен върху произтичащите от нея основни лични, политически и социално-икономически права и задължения за гражданите.

 В хода на инициативата гостите бяха запознати и с устройството на съдебната власт, както и с дейността на Административен съд – Шумен. В проведената дискусия на разискване бяха поставени конкретни въпроси, касаещи правораздавателните функции на съда и представляващи интерес за учениците.