Началото на инициативата бе положено на 16.04.2018г. по повод Деня на Търновската Конституция, продължи една година. Целта на съвместния проект бе да спомогне за утвърждаването и развитието на партньорството между съдебните институции и регионалните медии, фокусиращи вниманието на обществото върху актуалните аспекти от дейността на съдилищата.

 Присъстващите изразиха взаимното задоволство от съвместната работа и изявиха воля тази тенденция да продължи и занапред.

В хода на срещата представителите на регионалните медии бяха отличени с нарочно изготвени плакети и грамоти.