В хода на проведената на 22.04.2019г. среща на разискване бяха поставени въпроси относно същността на съдебната власт и функцията, която тя изпълнява. Пред присъстващите бяха представени и въпроси, касаещи дейността на Административен съд – Шумен.

Обучението се проведе в изпълнение на програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие”, чиито основни цели са изграждането на ценностно отношение към закона, формиране на доверие към съдебната система, развитие на гражданска компетентност и ангажираност, и усвояване на първоначални знания за административното правораздаване.