На 14.05.2018г. ученици от Природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ ще вземат участие в образователна среща с представители на Административен съд – Шумен, провеждаща се в изпълнение на програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие”, сред чиито основи цели са формиране на доверие към съдебната система, развитие на гражданска компетентност и ангажираност, и усвояване на първоначални знания за административното правораздаване.

В хода на обучението учениците ще бъдат запознати с основните права и задължения на гражданите, произтичащи от разпоредбите на Конституцията, след което ще добият представа за устройството и дейността на съдилището и на неговите функционални звена.

Срещата е планирана за 12.00 часа.