На 16.04.2018г. в Административен съд – гр. Шумен, от 9.00 часа до 17.00 часа, ще се проведе инициативата „Ден на отворените врати”, която цели повишаване правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система.

Посетителите ще бъдат запознати с устройството на съда, с принципите на неговото функциониране, с видовете спорове, които се разглеждат в съда и с движението на делата.