Инициативата има за цел да спомогне за утвърждаването и развитието на партньорството между съдебните институции и регионалните медии, фокусиращи вниманието на обществото върху актуалните аспекти от дейността на съдилищата.

Програмата стартира на 16.04.2018г. по повод Деня на Търновската конституция и ще продължи една година, след което на медиите, спомогнали за популяризиране дейността на съдилищата и повишаване информираността на гражданите, ще бъдат връчени отличия за съвместната работа.

Акцентът при избора ще бъде поставен върху проявения опит и познания в материята, всеотдайното служене на истината, адекватното диференциране на темите и спазването на етичните стандарти.

За контакти: Владимир Георгиев – пресаташе в Административен съд – Шумен, и Стилиян Стилиянов – пресаташе в Окръжен съд - Шумен