Срещата се провежда в изпълнение на  програмата „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие”. Сред основните й цели са изграждането на ценностно отношение към закона, изграждане на доверие към съдебната система, развитие на гражданска компетентност и ангажираност и усвояване на първоначални знания за административното правораздаване.

По време на обучението учениците ще бъдат запознати със структурата и функциите на съдебната власт, както и с дейността на административните съдилища.

Мероприятието е насрочено за 13.30 часа в Актовата зала на училището.