КОМИСИЯ по чл.401, ал.1 от Закона за съдебната власт в състав:

       

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА:............................................

     /ВАНУХИ АРАКЕЛЯН/

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦ. НАКАЗАТЕЛЕН СЪД:..................

                                                                                       /ДАНИЕЛА РОСЕНОВА/

           

 

АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР:.................................................................................                                                

                                                                                           /РУЖА ГОЛЕМАНОВА/

 

 

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ НА АПЕЛАТИВНА СПЕЦ. ПРОКУРАТУРА:..................

                                                                                            /ДАНИЕЛА ПОПОВА/

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ШУМЕН:..............................

                                                                                       /КРЕМЕНА БОРИСОВА/

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД:.................................................................

                                                                                               /НЕЛИ БАТАНОВА/

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦ. НАКАЗАТЕЛЕН СЪД:..............................................

                                                                                                     /ГЕОРГИ УШЕВ/

 

 

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ШУМЕН:............................................................................

                                                                                               /ДИАН ДОЛАПЧИЕВ/

 

 

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА:.......................

                                                                                           /СВЕТЛОЗАР КОСТОВ/

 

 УТВЪРЖДАВА:      

 

С П И С Ъ К

по чл.398, ал.1 от Закона за съдебната власт

 

 

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

                  ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ШУМЕНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

 

                                                 I. ИКОНОМИЧЕСКИ

1.Емилия Йорданова Апостолова - Константинова, висше образование – магистър, специалност “Организация на производството и управлението в промишлеността;

2.Румяна Върбева Александрова, висше образование – магистър, специалност “Икономист по строителството”;

3.Дафинка Найденова Илиева, висше образование- магистър, специалност “Икономика на промишлеността;

4.Виолин Веселинов Енчев, висше образование – магистър, специалност “Счетоводство и контрол”;

5.Симеон Стефанов Бънков, висше образование – магистър, специалност “Кооперативно дело”;

6.Пенка Жечкова Йорданова, висше образование – магистър, специалност “Икономика на търговията и вътрешен финансов контрол;

7.Диана Кирилова Рангелова, висше образование – магистър, специалност “Икономика”;

8.Нели Йорданова Филева, висше образование – магистър, специалност “Икономика и управление на промишлеността”;

9.Валентина Николова Петрова, висше образование, специалност Контрол и анализ на фирмената дейност “;

10.Георги Дончев Петров, висше образование  “Счетоводство и контрол“;

11.Дарина Михайлова Генчева, висше образование – бакалавър, специалност “Икономика”;

12.Николай Руменов Константинов, висше образование по специалност “Счетоводство и контрол“ и по специалност “Информатика”;

13.Миглена Георгиева Маринова, висше образование – счетоводство;

            

                       II. ТЕХНИЧЕСКИ

15.Пламен Енев Пеев, висше образование - магистър, специалност “Двигатели с вътрешно горене”;

16.Симеон Стефанов Куцаров, висше образование по специалност „Органична химия”,  квалификация инженер – технолог и висше образование – магистър по икономика специалност „Счетоводство и контрол”;

17.Петко Грудов Шаренков, висше образование- магистър, инженер радиоелектронна техника;

18.Евгений Христов Ганчев, висше образование - магистър, специалност „Автоматизация на производството”;

19.инж. Николай Йосифов Стоянов, висше образование - магистър, инженер по горско стопанство;

20.Галя Стойчева Симеонова, висше - магистър, специалност „Съобщителна и осигурителна техника и системи”;

21.инж. Венелин Николаев Борисов, висше образование – магистър по изчислителна техника, магистър по финанси, магистър по застраховане и социално дело; 

22.инж. Красен Георгиев Трифонов, висше образование – магистър, специалност “Технология на металорежещи и металообработващи машини”;

23.Стоян Крайчев Крайчев, висше - магистър по специалности Счетоводство и контрол и Радиоелектроника;

 

ІІІ.СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

24.инж. Станислав Георгиев Момов, висше - магистър, специалност „Транспортно строителство”;    

26.арх. Димо Иванов Марков, висше - магистър, специалност „Архитектура”;

27.Жулиян Димов Желев, висше - магистър, специалност „Промишлено и гражданско строителство”;

28.арх. Янка Иванова Янева, висше - магистър, специалност „Архитектура”;

29.Атанас Рачев Орманов, специалност строителен техник – геодезист;

30.Кремена Маринова Вичева - Желева, висше образование, специалност „Геодезия и картография”;

31.Анна Цветанова Миланова, висше - магистър, специалност „Промишлено и гражданско строителство – технология”;

 

IV.МЕДИЦИНСКИ

33.д-р Стефан Юриев Стефанов, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”;

34.д-рЕмилия Емилова Димитрова, висше образование – магистър, специалност “Психология” ;

35.д-р Мария  Благоева Хринчева, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”;

36.д-р Нели  Николова Тодорова, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”;

37.д-р Свилен Радославов Станчев, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”;

38.д-р Юджел Хаккъ Баки, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”;

39.д-р Росица  Рашкова Телбизова, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”;

40.д-р Румен Георгиев Францов, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”;

41.д-р Соня Величкова Николова, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”;

42.д-р Румяна Георгиева Попова, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”;

43.д-р Милчо Иванов Ванчиков, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия;

44.д-р Светлана Евтимова Симеонова, висше образование по медицина, специалност “Психиатрия”;

45.д-р Жулиета Иванова Витанова – Узунова, висше образование по медицина, специалност “Медицинска радиология“;

 

V.РАЗНИ

47.Петя Русева Янева, висше образование, специалност “Агроинженерство и полевъдство”;

48.Борислав Димитров Янев, висше образование, специалност “Агроинженерство и полевъдство”;

49.Христина Кръстева Стоянова,висше образование, специалност “История”;

50.Светлана Венелинова Кавръкова, висше образование, специалност “Балканистика“;

51.д-р Стефан Иванов Стефанов, висше образование, специалност “Ветеринарен лекар”;

 

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ УТВЪРДЕН СПИСЪК НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА 

ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ШУМЕНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

 

ТЕХНИЧЕСКИ

 

52.Мурадик Мушех Мурадян, висше образование-магистър, специалност „Технология на машини и метали” и магистър по специалност ”НОПТУП”;

53.Румен Цветанов Пейчев, висше образование- магистър, специалност „Корабостроене”;

54.инж. Маргарита Янкова Йорданова, висше - магистър, специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции”;

55.инж. Стефан Станчев Стефанов, висше образование – магистър, специалност “Изчислителна техника”;

56.н.с.д-р инж. Ивко Пенков Иванов, машинен инженер-конструктор, комплексни фрактодиагностични–пожаротехнически, автотехнически експертизи, металографически-трасологични ескпертизи; 

 

 

СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

 

57.Петър Павлов Пекарек, висше – магистър, специалност „Геодезия, картография и фотограметрия”;

58.Росен Иванов Христов, висше магистър – специалност „Геодезия, фотограметрия и картография”;

59.Лиляна Димитрова Янкова – Гайдаржиева, висше образование – магистър, специалност “Промишлено и гражданско строителство - конструкции”;

60.Валентина Михайлова Терзиева, висше образование – магистър, специалност “Транспортно и пътно строителство”;

61.инж. Сотир Иванов Сотиров, висше образование – специалност „Промишлено и гражданско строителство”;

62.Веселин Колев Григоров, висше - магистър, специалност „Промишлено и гражданско строителство”;

МЕДИЦИНСКИ

63.д-р Веселин Койнов Койнов, висше – ортопедия и травмотология;

 

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ УТВЪРДЕН СПИСЪК НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА 

ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ШУМЕНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ

64.Сузана Савева Недева, висше – магистър, специалност „Икономика и управление на промишлеността”, оценител на търговски предприятия и вземания, права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, разрешение за достъп до класифицирана информация;

65.Венцислав Здравков Илиев, висше - магистър, специалност „Икономика и управление на промишлеността”;

МЕДИЦИНСКИ

66.д-р Парашкева Райкова Вичева, висше – детски болести;

 

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ УТВЪРДЕН СПИСЪК НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА 

ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ШУМЕНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

 

СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

 

67.арх.Румен Борисов Чифликчиев, средно техническо ”Строителство и архитектура”;

 

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ УТВЪРДЕН СПИСЪК НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА 

ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ШУМЕНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

 

ИКОНОМИЧЕСКИ

68.Сашко Иванов Александров, висше образование, специалност „Икономика и управление на строителството”, диплом от ИДЕС гр. София; 

69.Димитър Запрянов Паунов, висше образование, специалност „ОПУП” ;

70.Петър Стоянов Даулов, висше образование, специалност „Електроинженер”, удостоверение за курс по мениджмънт от Бургаски технологичен университет, специалист по електроснабдяване и електроенергия;

 

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ УТВЪРДЕН СПИСЪК НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА 

ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ШУМЕНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

 

ТЕХНИЧЕСКИ

71.Ангел Стоянов Ангелов, висше образование, специалност магистър – инженер „Компютърни системи и технологии”; 

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ УТВЪРДЕН СПИСЪК НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА 

ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ШУМЕНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

 

ТЕХНИЧЕСКИ

72.Снежина Михайлова Несторова, висше образование „Промишлено и гражданско строителство – технология”;

73.Стефан Пеев Стефанов, висше образование „Топлоенергетика”;

74.Мариела Марчева Димова, висше образование „Технология на растителни, хранителни и вкусови продукти”;

75.Пламен Йорданов Димитров, висше образование „Противопожарна техника и безопасност”;

ИКОНОМИЧЕСКИ

 76.Дияна Симеонова Стефанова, висше образование „Икономика на индустрията”, „Публична администрация”, „Право”;