ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В СЪДЕБНА ПАЛАТА

 

 

Сградата на Административен съд - Шумен се охранява от служители на Областно звено "Охрана" -  към Министерство на правосъдието.

 

Всички лица, влизащи в сградата на Административен съд – Шумен, задължително се проверяват за наличие на оръжие, боеприпаси, взривни вещества, химически и биологически активни или лесно запалими вещества. За извършените проверки може да се използват технически средства.

 

В съдебната палата не се допускат:

 

                    лица, носещи оръжия, взривни и други опасни вещества; 

 

                    лица с неугледен външен вид;

 

                    лица във видимо нетрезво състояние;

 

                    лица с видими психически увреждания;

 

                    лица, водещи животни;

 

                    малолетни /лица под 14 год./ лица без придружител;

 

                    лица, носещи обемисти багажи;

 

                    лица, които не могат да удостоверят самоличността си.

 

 

Самоличността се установява:

 

                    за адвокати - с валидна адвокатска карта по образец;

 

                    за участници в съдебния процес - с лична карта и призовка;

 

                    за останалите участници - с лична карта.