РОСИЦА КАРОВА ЦВЕТКОВА 
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ШУМЕН

Родена: 23.04.1971г.
Образование: Университет за национално и световно стопанство – гр. София, специалност “Право” - 1991г.-1996г.

Професионален път:
1998г.–1999г.– Старши юрисконсулт - Териториално управление данъчна администрация град Шумен 
18.02.1999г. – 01.11.1999г. – Началник отдел “ПНО” и главен юрисконсулт – Област с административен център Шумен 
1999г. – 2001г. – Районен съдия в Районен съд – гр. Велики Преслав 
2001г. – 2007г. – Районен съдия в Районен съд – гр. Шумен
15.02.2007г.- 11.07.2007г. – Административен съдия в Административен съд гр. Шумен
11.07.2007г. – 18.04.2017г. -  Заместник административен ръководител – Заместник председател на Административен съд гр. Шумен
18.04.2017г. - Административен ръководител – Председател на Административен съд гр. Шумен

 

КРЕМЕНА ГРИГОРОВА БОРИСОВА
ЗАМЕСТНИК АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ШУМЕН

Родена: 08.04.1969г.
Образование: Софийски университет “Св.Климент Охридски”, специалност “Право” - 1988г.-1992г.

Професионален път:
1993г.–1994г.–Съдия в Районен съд – гр. Велики Преслав
1994г. – 1998г. – Съдия в Районен съд – гр. Шумен
14.01.1998г. – 02.12.1998г. – Заместник – председател на Районен съд – гр. Шумен
1998г. – 2002г. – Съдия в Окръжен съд – гр. Шумен
2002г. – 2006г. – Заместник – председател на Окръжен съд – гр. Шумен
03.01.2007г. – 18.04.2017г. - Административен ръководител – Председател на Административен съд гр. Шумен
18.04.2017г. – 13.05.2020г. - Съдия в Административен съд гр. Шумен
13.05.2020г. – Заместник Административен ръководител – Заместник Председател на Административен съд гр. Шумен


СНЕЖИНА ПЕТКОВА ЧОЛАКОВА - МАРИНОВА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ШУМЕН

Родена: 11.08.1971г.
Образование: Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Право” - 1990г.-1995г.

Професионален път:
1997г. – 1997г. – Главен юрисконсулт – Бюро по труда – гр. Шумен
1997г. – 1998г. – Младши прокурор в Районна прокуратура – гр. Шумен
1998г. – 2000г. – Прокурор в Районна прокуратура – гр. Шумен
2000г. – 2001г. – Заместник районен прокурор – Районна прокуратура – гр. Шумен
2001г. – 2002г. – Прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Шумен
2002г. – 2005г. – Заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Шумен
2005г. – 2007г. – Заместник на административния ръководител – Заместник на окръжния прокурор в Окръжна прокуратура гр. Шумен
15.02.2007г. – Административен съдия в Административен съд гр. Шумен


ХРИСТИНКА ДАНЧЕВА ДИМИТРОВА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ШУМЕН

Родена: 27.01.1968г.
Образование: Софийски университет “Св.Климент Охридски”, специалност “Право” - 1990г. - 1995г.

Професионален път:
1997г. – 1998г. – Старши юрисконсулт – ТУДА гр. Шумен 
1998г. – 1999г. – Главен юрисконсулт – ТУДА гр. Шумен
1999г. – 2000г. – Началник данъчна служба – ТУДА гр. шумен
01.01.2000г. – 01.10.2000г. – Главен юрисконсулт – ТУДА гр. Шумен
01.10.2000г. – 01.01.2006г. – Началник отдел “Обжалване” – ТДД гр. Шумен 
01.01.2006г. – 10.07.2006г. - Главен юрисконсулт – НАП, ТД – гр. Шумен  
10.07.2006г. – 2007г. – Съдебен администратор – Окръжна прокуратура гр. Шумен
15.02.2007г. – Административен съдия в Административен съд гр. Шумен.


МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА СТЕРГИОВСКА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ШУМЕН

Родена: 23.05.1972г.
Образование: Технически университет гр. Варна, специалност “Право” - 1994г.-1999г.

Професионален път:
10.04.2000г. – 01.09.2000г. – Старши юрисконсулт в Дирекция “Областна инспекция по труда” гр. Шумен 
2000г. – 2007г. – Главен юрисконсулт в Областна дирекция “Полиция” гр. Шумен
15.02.2007г. – Административен съдия в Административен съд гр. Шумен

 

БИСТРА РАДКОВА БОЙН - командирован съдия от Районен съд гр.Шумен