С П И С Ъ К

 

 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРИЗОВКАР  ” В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ШУМЕН

 

 

1. Мирослав Николов Минчев с вх. № ДА-01-1346/14.08.2015 г.;

2. Дарина Петкова Делчева с вх. № ДА-01-1391/26.08.2015 г.

3. Петър Валентинов Радичков с вх. № ДА-01-1430/04.09.2015 г.;

 

 

 

Съгласно Заповед №РД-08-137/27.08.2015 г. на Административен съд Шумен втори етап от конкурса ще се проведе:

- на 29.09.2015 г. от 9,30 ч. – събеседване с допуснатите кандидати до участие в конкурса в сградата на Административен съд Шумен – съдебна зала №3. 

 

Комисия по проверка на подадените документи от кандидатите за длъжността „Призовкар”:

 

 

 

 

                                                          Председател:/п/

                                                                               

                                                          Членове:

                                                                         1./п/

 

                                                                         2./п/