КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ДЕЛОВОДИТЕЛ - РЕГИСТРАТУРА” – ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГРАД ШУМЕН, ПРОВЕДЕН НА 11.03.2011 Г. ОТ 9.00 ЧАСА В СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГРАД ШУМЕН

 

 

1

 

Ивелина Златева Кишишева

 

34 т.

 

2

 

Румяна Ангелова Алексиева

 

33 т.

 

3

 

Стефка Димитрова Христова

 

32 т.

 

4

 

Гинка Генчева Илиева

 

31 т.

 

5

 

Анелия Генчева Йорданова

 

28 т.

 

 

 

 

Габриела Георгиева Пенева

 

28 т.

 

 

 

 

Светлана Ангелова Иванова

 

28 т.

 

 

 

 

Адриана Веселинова Борисова

 

28 т.

 

 

 

 

Катя Иванова Великова

 

28 т.

 

6

 

Тюляй Ердинчева Чауш

 

27 т.

 

7

 

Емине Гюрджан Ниязи

 

26 т.

 

 

 

 

Ивелина Николаева Маркова

 

26 т.

 

 

 

 

Антоанета Йорданова Тодорова

 

26 т.

 

 

 

 

Виолета Дамянова Пенчева

 

26 т.

 

8

 

Ангелина Стоянова Иванова

 

25 т.

 

 

 

 

Теодора Фердинандова Димитрова

 

25 т.

 

9

 

Гергана Ивайлова Петрова    

 

24 т.

 

 

 

 

Даниела Радославова Николаева

 

24 т.

 

 

 

 

Василка Павлова Въчева

 

24 т.

 

10

 

Таня Христова Бончева  

 

23 т.