Административен съд - Шумен

 Адм. д.№ 133/2020г.

 21.02.2020г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

  

       Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК, във вр.с чл.188 от АПК съобщава, че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр.Шумен срещу  чл.10 ал.2, чл.14 т.1 и т.2, чл.40 ал.8 и ал.9, чл.44 ал.1, ал.2, ал.3 и ал.5, чл.45 ал.1, чл.51 ал.1 т.4 и чл.63 ал.2 от Наредба за определяне на размера на местните данъци и такси на територията на Община Шумен.

          Въз основа на протеста е образувано Административно дело № 133/2020 г. по описа на Административен съд- гр.Шумен, насрочено за 06.04.2020 г. от 9:00 часа.

   

       СЕКРЕТАР: