Административен съд - Шумен

 Адм. д.№ 62/2020г.

 06.02.2020г.

  

ОБЯВЛЕНИЕ

  

Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК, във вр.с чл.188 от АПК съобщава, че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр.Шумен срещу: чл.40; чл.52, ал.1, т.4; чл.64, ал.2; чл.41, ал.8 и ал.9 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Нови пазар, приета от Общински съвет - гр.Нови пазар.

          Въз основа на протеста е образувано Административно дело № 62/2020г. по описа на Административен съд - гр.Шумен, насрочено за 16.03.2020 г. от 9:00 часа.

  

СЕКРЕТАР: