Административен съд – Шумен

Адм.дело №57/2020г.

22.01.2020г.

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

  

      Административен съд гр. Шумен, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК съобщава, че е постъпил  протест от Прокурор при Окръжна прокуратура – гр.Шумен срещу: чл. 46 ал.3 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Велики Преслав, приета от Общински съвет–Велики Преслав.

        Въз основа на протеста е образувано Административно дело № 57/2020г. по описа на Административен съд - гр.Шумен, насрочено за 09.03.2020 г. от 9:00 часа.


СЕКРЕТАР: