Административен съд – Шумен

 Адм.дело №29/2020г.

20.01.2020г. 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

  

 Административен съд гр. Шумен, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК съобщава, че е постъпил  протест от Прокурор при Окръжна прокуратура – гр.Шумен срещу: чл. 15, чл.52 ал.1 т.4 и чл.63 ал.2 от Наредба на Общински съвет–Каспичан за определяне размера на местните данъци на територията на Община Каспичан.

 

Въз основа на протеста е образувано Административно дело № 29/2020г. по описа на Административен съд - гр.Шумен, насрочено за 12.02.2020 г. от 10:00 часа.

 

 

           СЕКРЕТАР: