Административен съд - Шумен

 

Адм. д. № 220/2019 г.

 

24.04.2019г.

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

 

Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава,  че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен срещу чл.13, ал.2, чл.23, ал.1, чл.24, ал.4 и чл.28, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с решение № 42-5 по протокол № 5 от 19.05.2005 г. на Общински съвет - гр.Нови пазар, изменена с решение № 116-9 от 22.05.2008 г. на Общински съвет-гр.Нови пазар.

 

Въз основа на протеста е образувано  Административно дело № 220/2019 г. по описа на Административен съд - гр.Шумен, насрочено за 20.05.2019 г. от 9:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР: