ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

 

Административен съд гр.Шумен,  на основание  чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Шумен срещу срещу Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Велики Преслав, приета с Решение №224 по Протокол №22 от 28.04.2009 год. на Общински съвет-Велики Преслав.

 

        Въз основа на протеста е  образувано  Административно дело № 201/2019 г. по описа на Административен съд - гр. Шумен.

 

 

 

        СЕКРЕТАР: