Административен съд - Шумен

 адм.д.№ 187/2019г.

 10.04.2019г.   

                                                        

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Административен съд гр.Шумен,  на основание  чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Шумен срещу чл.30, ал.2, изр.първо, чл.32, ал.1; чл.34, ал.1; чл.35, ал.1 и текстовете, съдържащи се в раздел „Административно наказателни разпоредби“ от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Никола Козлево.

 

Въз основа на протеста е  образувано  Административно дело № 187/2019 г. по описа на Административен съд - гр. Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: