Административен съд - Шумен

 адм.д.№ 194/2019г.

 10.04.2019г.   

                               

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Административен съд гр.Шумен,  на основание  чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Шумен срещу чл.21; чл.26, ал.1, т.2; чл.29, т.1; чл.41; чл.44, ал.1, т.1; чл.50; чл.62, т.2 и административно наказателните разпоредби от чл.65 до чл.70 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хитрино, приета с Решение №76 по Протокол 7 от 09.10.2014г. на заседание на Общински съвет Хитрино.

 

Въз основа на протеста е  образувано  Административно дело № 194/2019г. по описа на Административен съд - гр. Шумен.

 

 

 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР: