Административен съд - Шумен

 

Адм. д. № 171/2019 г.

03.04.2019 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава,  че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен чл.31; чл.36, ал.1; чл.44; чл.48, ал.1 и Глава четиринадесета "Административно-наказателни разпоредби" от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Смядово, приета с решение №407 по Протокол № 8 от 31.07.2014 г. на заседание на Общински съвет - гр.Смядово.

 

Въз основа на протеста е образувано  Административно дело № 171/2019 г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: