Административен съд - Шумен

 

Адм. д. №161/2019hгг г.

03.04.2019 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава,  че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен срещу чл.11, чл.42 т.2, чл.58 т.3, чл.63 т.2, чл.77 ал2, от чл.84 до чл.88 вкл. от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Шумен, приета с Решение №919 по Протокол №46 от 17.02.2015 год. на Общински съвет-Шумен.

Въз основа на протеста е образувано Административно дело № 161/2019 г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: