Административен съд - Шумен

 

Адм. д.№ 163/2019 г.

27.03.2019 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

             Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава,  че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен срещу чл.11; чл.28 ал.1 т.2; чл.31; чл.34 ал.1; чл.36 ал.1; чл.40 ал.1; чл.41 ал.1; чл.42 ал.1; чл.45 предл. първо и раздел XII от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Велики Преслав, приета с решение № 594 по Протокол №50/18.11.2014г.  на Общински съвет – гр.Велики Преслав;

 

Въз основа на протеста е образувано Административно дело № 163/2019 г. по описа на Административен съд - гр. Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: