Административен съд - Шумен

Адм. д.№ 85/2019.

27.02.2019г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава,  че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен срещу чл.20, ал.2; чл.33, ал.3, т.1; чл.37, ал.2, т.1 и т.4 от Наредбата за управление на горските територии на община Хитрино, приета с решение № 65/22.08.2013г. по Протокол № 5 на Общински съвет - с.Хитрино.

 

Въз основа на протеста е образувано  Административно дело № 85/2019г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: