Административен съд - Шумен

адм. д. № 58/2019 г.

07.02.2019 г.   

                              

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Административен съд гр. Шумен,  на основание  чл. 181, ал.1 и 2  от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Шумен срещу чл.48, ал.3 и чл.49, ал.2, т.2 и т.3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Нови пазар

Въз основа на протеста е образувано Административно дело № 58/2019 г. по описа на Административен съд – гр. Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: