Административен съд - Шумен

адм. д. № 51/2019 г.

01.02.2019 г.   

                               

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава,  че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен срещу чл.56, ал.3 и чл.57, ал.2, т.2 и т.3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Смядово.

Въз основа на протеста е образувано Административно дело № 51/2019 г. по описа на Административен съд - гр. Шумен

 

 

СЕКРЕТАР: