Административен съд - Шумен

 

Адм. д. № 17/2019 г.

17.01.2019 г.                             

 

                              

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава,  че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен срещу чл.18, чл.33, чл.34 и чл.37 от Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на територията на община Каолиново, приета с Решение № 50 по Протокол №5/27.03.2018г. на Общински съвет- Каолиново.

Въз основа на протеста е образувано  Административно дело № 17/2019 г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: