Административен съд - Шумен

Адм. д.№ 407/2018г.

20.12.2018г.   

   

                              

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава,  че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен срещу чл.26 ал.2 и ал.3 и чл.15 ал.3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища в община Шумен, приета с решение №222 по Протокол №14 от 08.10.2008 год. на Общински съвет-Шумен.

 

Въз основа на протеста е образувано Административно дело № 407/2018 г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: