Административен съд –Шумен

Адм.д.№325/2018 г.

18.10.2018 г.

 

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

Административен съд гр.Шумен, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК: чл.1 т.2.2.1; чл. 27 вр. чл.19 ал.1; чл. 31 ал.2 от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в Община Каспичан, приета с Решение №219 по Протокол 12/02.08.2012 г. на Общински съвет – Каспичан.

Въз основа на протеста е образувано Административно дело № 325/2018г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

 

Секретар: