Административен съд - Шумен

 Адм. д.№ 310/2018г.

 27.09.2018г.   

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава,  че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен срещу срещу т.27 и т.40 от Раздел I „Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне“ от Приложение №2 към чл.40 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен, приета от Общински съвет – Шумен.

 

Въз основа на протеста е образувано  Административно дело № 310/2018г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

 

 

СЕКРЕТАР: