Административен съд – Шумен

Адм.дело №180/2018г.

28.05.2018

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

Административен съд гр. Шумен,  на основание  чл. 181, ал.1 и 2  от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК  съобщава, че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Шумен, Наредба за рекламна и информационна дейност в община Смядово, приета с Решение №135 по Протокол №3/08.04.2009г. на Общински съвет – Смядово.

Въз основа на протеста е  образувано  Административно дело № 180/2018г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: