Административен съд – Шумен

Адм.дело №164/2018г.

14.05.2018

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

Административен съд гр. Шумен,  на основание  чл. 181, ал.1 и 2  от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК  съобщава, че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Шумен, чл.9 ал.2 т.6, чл.15 ал.2, чл.16 ал.4 и чл.19 ал.2 от Наредба за отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените животни на територията на Община Върбица, приета от Общински съвет Върбица.

Въз основа на протеста е  образувано  Административно дело № 164/2018г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

СЕКРЕТАР: