Административен съд - Шумен

Адм. д.№ 158/2018г.

09.05.2018г.   

 

 

                              

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава,  че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен срещу чл.2 т.3,чл.3 ал.6,чл.5 ал.2 т.5 и чл.12 ал.2 от Наредба за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Велики Преслав и за организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в приютите за безстопанствени кучета, приета с решение № 290/23.04.2013г. по Протокол№26 от с.д. на ОбС-гр.Велики Преслав.

Въз основа на протеста е образувано  Административно дело № 158/2018г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: