Административен съд – Шумен

Адм.дело №4/2018г.

12.01.2018

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

      Административен съд гр. Шумен,  на основание  чл. 181, ал.1 и 2  от АПК, приложим съгласно чл.188 от АПК  съобщава, че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Шумен, чл.23 ал.6, чл.57 ал.2 и чл. 58 ал.2 от Наредба за общинската собственост на Община Нови пазар, приета с решение № 598 от 13.02.2015 г. на Общински съвет Нови пазар.

  Въз основа на протеста е  образувано  Административно дело № 4/2018г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

СЕКРЕТАР: