Административен съд - Шумен

Адм. д.№ 349/2017г.

28.11.2017г.                             

 

                              

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Шуменският административен съд, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК приложим съгласно чл.188 от АПК, съобщава,  че е постъпил протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен срещу чл.17, ал.1, чл.20, чл.38, ал.5, чл.45, ал.4 и чл.48, ал.3 от Наредба за общинската собственост на община Нови пазар, приета с Решение № 598/13.02.2015г. на Общински съвет - град Нови пазар.

Въз основа на протеста е образувано  Административно дело № 349/2016г. по описа на Административен съд - гр.Шумен.

 

 

СЕКРЕТАР: