АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН - насрочени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ШУМЕН
Справка за насрочени дела
за периода от 1.10.2015г. до 31.10.2015г.

No по редВид дело, No и годинаПредметЖалбоподател, ищецОтветникНасрочване на делото
1 КАНД No 175/2015 Наказателни касационни производства А.Р.А. ТД НА НАП ВАРНА 5.10.2015 9:00
2 КАНД No 178/2015 Наказателни касационни производства И.В.И. ТД НА НАП ВАРНА 5.10.2015 9:00
3 КАНД No 194/2015 Наказателни касационни производства С.К.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 5.10.2015 9:00
4 КАНД No 198/2015 Наказателни касационни производства ДП КАБИЮК РИОСВ ГР.ШУМЕН 5.10.2015 9:00
5 КАНД No 201/2015 Наказателни касационни производства ДП КАБИЮК РИОСВ ГР.ШУМЕН 5.10.2015 9:00
6 КАНД No 202/2015 Наказателни касационни производства СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 5.10.2015 9:00
7 КАНД No 177/2015 Наказателни касационни производства И.В.И. ТД НА НАП ВАРНА 5.10.2015 9:30
8 КАНД No 183/2015 Наказателни касационни производства Н.Б.И. РИОСВ ГР.ШУМЕН 5.10.2015 9:30
9 КАНД No 192/2015 Наказателни касационни производства И.В.И. ТД НА НАП ВАРНА 5.10.2015 9:30
10 КАНД No 193/2015 Наказателни касационни производства И.В.И. ТД НА НАП ВАРНА 5.10.2015 9:30
11 КАНД No 199/2015 Наказателни касационни производства Л.К.И.,
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ,
Л.К.И.
5.10.2015 9:30
12 КАНД No 204/2015 Наказателни касационни производства СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 5.10.2015 9:30
13 КАНД No 212/2015 Наказателни касационни производства А.Р.А. ТД НА НАП ВАРНА 5.10.2015 9:30
14 КАНД No 180/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН П.Х.Г. 5.10.2015 10:00
15 КАНД No 188/2015 Наказателни касационни производства Е.В.М. ЕТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ШУМЕН 5.10.2015 10:00
16 КАНД No 190/2015 Наказателни касационни производства И.В.И. ТД НА НАП ВАРНА 5.10.2015 10:00
17 КАНД No 200/2015 Наказателни касационни производства ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 5.10.2015 10:00
18 КАНД No 205/2015 Наказателни касационни производства ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН ООД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 5.10.2015 10:00
19 Административно дело No 140/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР РПК СЕПТЕМВРИ НОВИ ПАЗАР КМЕТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 6.10.2015 9:00
20 Административно дело No 37/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.Т.,
Ж.Н.С.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 6.10.2015 9:30
21 Административно дело No 119/2015 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ С.С.И. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ИАРА 6.10.2015 9:30
22 Административно дело No 129/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 6.10.2015 14:00
23 Административно дело No 12/2015 Дела от администр. характер по АПК В.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ГР.ШУМЕН 7.10.2015 9:30
24 Административно дело No 27/2015 Дела по КСО НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ШУМЕН 7.10.2015 9:30
25 Административно дело No 134/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Б.С.,
П.Б.Г.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР 7.10.2015 10:00
26 Административно дело No 167/2015 Дела по ЗМВР П.М.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ШУМЕН 8.10.2015 9:30
27 Административно дело No 122/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв Б.С.М. АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СОФИЯ 8.10.2015 10:30
28 Административно дело No 172/2015 Дела от администр. характер по АПК С.Н.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР 8.10.2015 10:30
29 Административно дело No 142/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД НАЧАЛНИК РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 8.10.2015 13:30
30 Административно дело No 125/2015 Дела от администр. характер по АПК Н.Т.Ф. ДИРЕКТОРА НА СОУ ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ ГР.ШУМЕН 8.10.2015 14:00
31 КАНД No 159/2015 Наказателни касационни производства ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН ООД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 12.10.2015 9:00
32 АНД No 162/2015 Административни наказателни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР ШУМЕН Н.С.К.,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН
12.10.2015 9:00
33 КАНД No 164/2015 Наказателни касационни производства ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН ООД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 12.10.2015 9:00
34 КАНД No 172/2015 Наказателни касационни производства А.И.Д.-Р.Р.Р. ЕТ РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА 12.10.2015 9:00
35 КАНД No 184/2015 Наказателни касационни производства А.Р.А. ТД НА НАП ВАРНА 12.10.2015 9:30
36 КАНД No 195/2015 Наказателни касационни производства СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 12.10.2015 9:30
37 КАНД No 203/2015 Наказателни касационни производства СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 12.10.2015 9:30
38 КАНД No 211/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ 1 ЕООД 12.10.2015 9:30
39 КАНД No 214/2015 Наказателни касационни производства М.Т.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 12.10.2015 9:30
40 КАНД No 223/2015 Наказателни касационни производства ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН ООД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 12.10.2015 9:30
41 КАНД No 226/2015 Наказателни касационни производства А.Р.А. ТД НА НАП ВАРНА 12.10.2015 9:30
42 КАНД No 182/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН СДРУЖЕНИЕ НАДЕЖДА ЗА ЖИВОТНИТЕ 12.10.2015 10:00
43 КАНД No 185/2015 Наказателни касационни производства БТК ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 12.10.2015 10:00
44 КАНД No 187/2015 Наказателни касационни производства КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 12.10.2015 10:00
45 КАНД No 196/2015 Наказателни касационни производства А.Р.А. ТД НА НАП ВАРНА 12.10.2015 10:00
46 КАНД No 209/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД 12.10.2015 10:00
47 КАНД No 216/2015 Наказателни касационни производства КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 12.10.2015 10:00
48 Административно дело No 162/2015 Дела от администр. характер по АПК А.Х. ЕТ ДИРЕКТОР НА ОДБХ ШУМЕН 13.10.2015 9:30
49 Административно дело No 176/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ю.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 13.10.2015 10:00
50 Административно дело No 177/2015 Дела от администр. характер по АПК А.И.Н.Д. ДИРЕКТОРА НА ИАРА 13.10.2015 10:00
51 Административно дело No 139/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР РПК СЕПТЕМВРИ НОВИ ПАЗАР КМЕТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 14.10.2015 9:30
52 Административно дело No 141/2015 Дела от администр. характер по АПК Н.Т.Ф. ДИРЕКТОРА НА СОУ ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ ГР.ШУМЕН 14.10.2015 9:30
53 Административно дело No 164/2015 Дела по КСО и ЗСП М.Р.А. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ШУМЕН 14.10.2015 9:30
54 Административно дело No 166/2015 Дела по ДОПК и ЗМ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА-ДП КЪМ ИЗ ШУМЕН НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН 14.10.2015 10:00
55 Административно дело No 147/2015 Дела по ЗСП А.Р.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 14.10.2015 13:30
56 Административно дело No 151/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв Е.П.П. ЕТ ДНСК СОФИЯ 14.10.2015 14:00
57 КАНД No 210/2015 Наказателни касационни производства А.Р.А. ТД НА НАП ВАРНА 19.10.2015 9:00
58 КАНД No 213/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН СДРУЖЕНИЕ НАДЕЖДА ЗА ЖИВОТНИТЕ 19.10.2015 9:00
59 КАНД No 222/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Ц.Р.Ц. 19.10.2015 9:00
60 КАНД No 225/2015 Наказателни касационни производства А.Р.А. ТД НА НАП ВАРНА 19.10.2015 9:00
61 КАНД No 231/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА ШУМЕН Г.В.Й. 19.10.2015 9:00
62 КАНД No 235/2015 Наказателни касационни производства М.Т.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 19.10.2015 9:00
63 КАНД No 244/2015 Наказателни касационни производства К.Б.К. РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 19.10.2015 9:00
64 КАНД No 217/2015 Наказателни касационни производства КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 19.10.2015 9:30
65 КАНД No 224/2015 Наказателни касационни производства ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН ООД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 19.10.2015 9:30
66 КАНД No 228/2015 Наказателни касационни производства СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 19.10.2015 9:30
67 КАНД No 232/2015 Наказателни касационни производства А.Р.А. ТД НА НАП ВАРНА 19.10.2015 9:30
68 КАНД No 237/2015 Наказателни касационни производства М.Т.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 19.10.2015 9:30
69 КАНД No 238/2015 Наказателни касационни производства М.Т.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 19.10.2015 9:30
70 КАНД No 239/2015 Наказателни касационни производства Й.Р.Р.   19.10.2015 9:30
71 КАНД No 243/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ И.И.В. 19.10.2015 9:30
72 КАНД No 207/2015 Наказателни касационни производства М.Т.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 19.10.2015 10:00
73 КАНД No 218/2015 Наказателни касационни производства КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 19.10.2015 10:00
74 КАНД No 219/2015 Наказателни касационни производства КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 19.10.2015 10:00
75 КАНД No 229/2015 Наказателни касационни производства СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 19.10.2015 10:00
76 КАНД No 242/2015 Наказателни касационни производства НИК 2007 ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 19.10.2015 10:00
77 Административно дело No 133/2015 Дела по КСО С.И.И. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ ШУМЕН 22.10.2015 9:30
78 Административно дело No 64/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.С.К. КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН 22.10.2015 10:00
79 Административно дело No 159/2015 Дела по ДОПК и ЗМ СВЕЖЕСТ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР,
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ ОБЩИНА ШУМЕН
22.10.2015 10:00
80 Административно дело No 149/2015 Дела от администр. характер по АПК Е.И.К.   22.10.2015 10:30
81 Административно дело No 174/2015 Дела по ЗОС ОМЕГА М ТРЕЙД ЕООД   22.10.2015 10:30
82 КАНД No 181/2015 Наказателни касационни производства ПЕТРАНКА ВЪРБАНОВА И СИЕ ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 26.10.2015 9:00
83 КАНД No 186/2015 Наказателни касационни производства КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН 26.10.2015 9:00
84 КАНД No 191/2015 Наказателни касационни производства И.В.И. ТД НА НАП ВАРНА 26.10.2015 9:00
85 КАНД No 197/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА ШУМЕН В.А.А. 26.10.2015 9:00
86 КАНД No 230/2015 Наказателни касационни производства М.Г.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 26.10.2015 9:30
87 КАНД No 241/2015 Наказателни касационни производства ЕКСПРЕС ГРУП 11 ЕООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 26.10.2015 9:30
88 КАНД No 245/2015 Наказателни касационни производства М.Т.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 26.10.2015 9:30
89 КАНД No 206/2015 Наказателни касационни производства ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН ООД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 26.10.2015 10:00
90 КАНД No 220/2015 Наказателни касационни производства Л.А.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН 26.10.2015 10:00
91 КАНД No 227/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.Т.Г. 26.10.2015 10:00
92 КАНД No 233/2015 Наказателни касационни производства А.Р.А. ТД НА НАП ВАРНА 26.10.2015 10:00
93 КАНД No 234/2015 Наказателни касационни производства М.Т.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ 26.10.2015 10:00
94 КАНД No 246/2015 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ИВ КО 89 ЕООД 26.10.2015 10:00
95 Административно дело No 130/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Н.К. НАЧАЛНИКА НА СГКК - ШУМЕН КЪМ АГКК 29.10.2015 9:30